Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế – Đáp án trắc nghiệm môn EG50 – EHOU

Toán Ứng Dụng Trong Kinh Tế - Đáp Án Trắc Nghiệm Môn EG50 - EHOU

Nhằm giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức nhanh chóng để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, EHOU tổng hợp và chia sẻ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Toán ứng dụng trong kinh tế – Đáp án trắc nghiệm môn EG50 – EHOU Toán kinh tế có đáp án. Nội dung câu hỏi bao gồm những kiến thức về phương án tối ưu của bài toán, bài toán quy hoạch tuyến tính, hệ phương trình, phương trình tuyến tính,… Hi vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và nghiên cứu một cách tốt nhất. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn.

Xem đầy đủ Đáp Án Trắc Nghiệm Môn Toán ứng dụng trong kinh tế EG50

1. Bài toán QHTT:max{x=y}, v.đ.k x-y≤2-3x+2y≤-1 x≥0, y≥0 có phương án tối ưu (PATƯ) không?

– (Đ)✅: Không có PATƯ

– (S): Có 2 PATƯ

– (S): Có vô số PATƯ

– (S): Có 1 PATƯ

2. Bài toán QHTT: max{x+y}, v.đ.k x+y≤3 0≤y≤1 x≥0 ó mấy phương án tối ưu(PATƯ)?

– (Đ)✅: Có vô số PATƯ

– (S): Có 1 PATƯ

– (S): Không có PATƯ

– (S): Có 2 PATƯ

3. Bài toán QHTT: max{6x+5y}, v.đ.k 2x+5y≤3-3x+8y≤-5 x≥0, y≥0có mấy phương án tối ưu (PATƯ)?

– (Đ)✅: Không có PATƯ

– (S): Có 1 PATƯ

– (S): Có 2 PATƯ

– (S): Có 3 PATƯ

4. Bài toán QHTT:min{2x+5y}, v.đ.k 5x+4y≥20 2x+5y≥10 x≥0, y≥0 có mấy phương án tối ưu (PATƯ)?

– (Đ)✅: Có vô số PATƯ

– (S): Có 2 PATƯ

– (S): Có 1 PATƯ

– (S): Không có PATƯ

5. Biết hàm chi phí cận biên của 1 công ty là: MC= 3- 2Q + 5, trong đó Q là lượng sản phẩm đầu ra, và chi phí cố định FC= 100. Tìm hàm tổng chi phí TC.Q2

– (Đ)✅: TC= – + 5Q + 100Q3Q2

– (S): TC= 3-+ 5Q + 100Q3Q2

– (S): TC= + – 5Q – 100Q3Q2

– (S): TC= ++ 5Q + 100Q3Q2

Xem đầy đủ câu hỏi và đáp án tại Dịch vụ kế toán 24h Đáp Án Trắc Nghiệm Môn Toán ứng dụng trong kinh tế EG50

6. Biết mức thu nhập Y là tổng hòa của 2 mức chi tiêu C và tiết kiệm S và C= 0,05 + 0,2 + 60.Y2YTính khuynh hướng tiêu dùng biên MPC và khuynh hướng tiết kiệm biên MPS tại Y= 25.

– (Đ)✅: MPC = 2,52; MPS = -1,52

– (S): MPC = 2,51; MPS = 1,48

– (S): MPC = 2,5; MPS = -1,5

– (S): MPC = 2,54; MPS = -1,54

7. Biết thặng dư của nhà sản xuất là 500 tại Q= a với hàm cung P= 3 + 4Q. Tìm a.

– (Đ)✅: a = 15,81

– (S): a = 15,5

– (S): a = 15,78

– (S): a = 15,79

8. Chi phí cố định để sản xuất một loại sản phẩm là 84, còn chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản phẩm là 2+ . Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí khi lượng hàng Q tăng 2 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=30 (đơn vị).Q10

– (Đ)✅: Tăng 16 đơn vị

– (S): Tăng 18 đơn vị

– (S): Tăng 14 đơn vị

– (S): Giảm 16 đơn vị

9. Cho A= (1 2 4), B= (5 6 7). Tính .ABT

– (Đ)✅: = (45)ABT

– (S): = (48)ABT

– (S): = 45ABT

– (S): = 48ABT

10. Cho A= 1-121 B= 1312 Tính E= AB – BA.

– (Đ)✅: E = -7-1-27

– (S): E = 7-1-27

– (S): E = -71-27

– (S): E = 0 (ma trận không)

Xem đầy đủ câu hỏi và đáp án tại Dịch vụ kế toán 24h Đáp Án Trắc Nghiệm Môn Toán ứng dụng trong kinh tế EG50

4.2/5 - (5 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
4.2/5 - (5 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

1 Bình Luận “Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế – Đáp án trắc nghiệm môn EG50 – EHOU”

  1. Cho biết tổng doanh thu của một doanh nghiệp sản xuất độc quyền tại mỗi mức sản lượng Q là TR=400Q-4Q^2. Tại mức giá p=200, nếu tăng giá lên 1% thì lượng cầu sẽ thay đổi như thế nào?

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?