Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN – trắc nghiệm EG49 – EHOU

Tiếng Việt & Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý DN – Trắc Nghiệm EG49 – EHOU

Học phần Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN – Trắc Nghiệm EG49 – EHOU nhằm mục đích cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về khái niệm, chức năng, các loại hình văn bản và giá trị thông tin trong văn bản. Học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình soạn thảo, ban hành, quản lý và những nguyên tắc trong việc khai thác thông tin văn bản.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án trắc nghiệm môn Tiếng Việt & Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý DN

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

Update 25/03/2022

1. Các loại văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp?

– (Đ)✅: Chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh, giải pháp kinh tế kỹ thuật.

2. Các yếu tố liên kết văn bản là các yếu tố nào?

– (Đ)✅: Liên kết nội dung, liên kết hình thức

3. Câu luận đề thường nằm ở phần nào của văn bản?

– (Đ)✅: Cuối phần mở đầu.

4. Chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể hiện định hướng sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định thường là bao lâu?

– (Đ)✅: Tùy thuộc vào mục tiêu của doanh nghiệp.

5. Có thể chia kế hoạch sản xuất kinh doanh ra thành các loại nào?

– (Đ)✅: Căn cứ theo thời gian, phạm vi kế hoạch.

6. Đặc điểm chính của bản kế hoạch sản xuất kinh doanh là gì?

– (Đ)✅: Đưa ra những điều yêu cầu và nhiệm vụ cần thiết cho một bộ phận hoặc toàn hệ thống.

7. Đặc điểm của ngôn ngữ trong văn bản quản lý hành chính được sử dụng?

– (Đ)✅: Mang tính phổ thông chuẩn mực.

8. Đặc điểm nào không phải của một hợp đồng dân sự?

– (Đ)✅: Chứa các quy phạm pháp luật và phát sinh pháp lý.

9. Đặc điểm quan trọng trong bản hợp đồng thuê nhà là gì?

– (Đ)✅: Hợp đồng được lập thành…bản, mỗi bên giữ…bản và có giá trị như nhau.

10. Dấu câu nào không được sử dụng trong văn bản hành chính?

– (Đ)✅: Dấu ba chấm (…) và dấu chấm hỏi (?)

11. Dấu gạch ngang đầu dòng trong văn bản hành chính có công dụng chỉ rõ?

12. Dấu ngoặc đơn có chức năng gì trong văn bản?

13. Doanh nghiệp có tên báo cáo:“BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020” chủ đề nào không phải là chủ đề bộ phận?

14. Đối tượng của hợp đồng mua bán là gì?

15. Dự án nào sau đây không phải loại dự án trong việc phát triển sản phẩm mới?

16. Giai đoạn nào là giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ viết văn bản?

17. Hình thành các trung tâm điều hành dự án sản xuất kinh doanh mới nằm trong phần nào của nội dung cơ bản dự án sản xuất kinh doanh?

18. Hợp đồng đại lý bao gồm nội dung gì?

19. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm nào?

20. Hợp đồng giữa các bên có hiệu lực thì sau khi hoàn thành giữa các bên cần có đơn vị nào xác nhận?

21. Hợp đồng khoán việc gồm các loại nào?

22. Hợp đồng kinh doanh bị coi là vô hiệu toàn bộ khi nào?

23. Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực thời điểm nào?

24. Hợp đồng lao động được xác định theo các nhóm thời gian nào?

25. Hợp đồng lao động mang tính chất gì?

26. Hợp đồng thế chấp bắt buộc cần có chứng nhận của cơ quan nào?

27. Khẳng định nào về đặc điểm văn bản quản lý doanh nghiệp là đúng?

28. Khi hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cần hoàn tất một số nội dung cơ bản nào?

29. Khi soạn thảo dự án sản xuất kinh doanh, người soạn thảo cần quán triệt các đặc điểm nào của dự án?

30. Khi soạn thảo hợp đồng thì đối tượng của hợp đồng lao động thường ghi thông tin gì?

31. Khi soạn thảo văn bản, trước tiên người soạn thảo phải làm gì?

32. Khi viết hợp đồng thì nội dung của các bên cần có những thông tin gì?

33. Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ cần dựa vào ba nguyên tắc cơ bản nào?

34. Loại phong cách nào được sử dụng trong văn bản quản lý doanh nghiệp?

35. Mục tiêu của một bản dự án có tính khả thi cao thì cần thuyết phục trong việc gì?

36. Người ta phân loại chức năng ngôn ngữ trong hành chính, văn bản quản lý doanh nghiệp thành hai loại nào?

37. Nhận định nào về kỹ thuật và nội dung trình bày văn bản là sai ?

38. Nội dung nào không phải nội dung cơ bản của giải pháp kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp?

39. Phong cách hành chính được dùng câu phủ định trong trường hợp nào?

40. Số tiền trên hợp đồng phải ghi như thế nào?

41. Tài liệu lưu trữ có chức năng quan trọng gì?

42. Tài liệu lưu trữ phổ biến nhất là tài liệu lưu trữ nào?

43. Tính khuôn mẫu thể hiện ở mặt nào của văn bản?

44. Trích yếu nội dung của văn bản có đặc điểm gì?

45. Trong các thành phần của văn bản, Quốc hiệu được trình bày ở đâu?

46. Trong các văn bản của doanh nghiệp thì văn bản nào thường xuyên được triển khai?

47. Trong văn bản hành chính và quản lý doanh nghiệp nhóm từ ngữ nào phản ánh cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý?

48. Trong văn bản hành chính, thì khi soạn thảo những dấu câu nào sau đây không được dùng?

49. Trước khi tạo lập văn bản chúng ta cần xây dựng yếu tố nào?

50. Vai trò của văn bản là gì?

51. Văn bản cần phải phản ánh được những vấn đề cơ bản nào sau đây?

52. Văn bản có tính mục đích thể hiện điều gì?

53. Văn bản hành chính chia thành các loại chính nào?

54. Văn bản hành chính thông thường chia thành 2 loại chính nào?

55. Văn bản kế hoạch được chia thành hai loại nào?

56. Văn bản không cho phép người viết lạm dụng trạng từ gì?

57. Văn bản nào không phải là văn bản quản lý hành chính thông thường?

58. Văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp có tính chất diễn tả sự việc thì cần trình bày như thế nào?

59. Xác định hệ thống đánh giá và điều hành chiến lược trong của một văn bản chiến lược sản xuất kinh doanh cần xác định điều kiện nào?

60. Yếu tố nào quyết định thành công trong văn bản dự án sản xuất kinh doanh?

Đáp án Tự luận môn Tiếng Việt & Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý DN

Đề số 1:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

 1. Giải pháp kinh tế là văn bản thể hiện những định hướng cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Tờ trình là loại văn bản dùng để trình cấp trên giải quyết những đề xuất ý kiến, xin các chủ trưởng, cấp duyệt kinh phí, hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho các công việc chung của doanh nghiệp.
 3. Trong văn bản công văn, tên loại văn bản không được viết bằng chữ in hoa.
 4. Công văn là văn bản được viết trong các trường hợp hướng dẫn, đôn đốc công việc, giải thích, thăm hỏi
 5. Hợp đồng mua bán nhà ở cần phải có đầy đủ thông tin của hai bên và thống nhất về đối tượng mua bán cùng các điều khoản liên quan
 6. Văn bản báo cáo được thực hiện khi các hoạt động đã diễn ra trong một thời gian nhất định của cơ quan, tổ chức

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty may mặc Việt Mai thuộc Tập đoàn may mặc Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm áo sơ mi, áo khoác và quần âu. Thương hiệu của công ty đã được biết đến các thị trường trong nước và các nước châu Á.

+ Địa chỉ của công ty: 2888 – Đại lộ Thăng Long – Hà Nội

+ Các đại lý chính của công ty có tại các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh

+ Công ty có định hướng chiến lược kinh doanh đến năm 2035 sẽ phát triển thêm nhiều đại điểm tại các thành phố khác trên cả nước. Ngoài ra sẽ xuất khẩu quần áo thời trang sang thị trường Châu Âu.

+ Số vốn kinh doanh trong năm: 2,100 tỷ

+ Các phòng ban chức năng phối hợp của công ty bao gồm: Phòng kế hoạch-tài chính, Phòng kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng tổ chức, Phòng kỹ thuật.

Anh (Chị) hãy soạn thảo văn bản Kế hoạch kinh doanh để giúp Ban lãnh đạo công ty có những định hướng, phân công các công việc cụ thể tới từng bộ phận.

Văn bản kế hoạch cần được viết cụ thể các nhiệm vụ theo trình tự thời gian phân công.

(Những nội dung được phép bổ sung hợp lý theo đúng nội dung của văn bản kế hoạch).

Đề số 2:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

1. Trong nội dung văn bản không được sử dụng chữ viết tắt (Chỉ những từ viết tắt đã được quy định theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP).

 • Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng và dễ hiểu, được sử dụng phổ thông trong xã hội.
 • Văn bản “Công văn” là không có tiêu đề văn bản (theo thể thức quy định chung).
 • Cỡ chữ từ 12-13 được quy định đối với tiêu đề cơ quan tổ chức, quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Văn bản “Hợp đồng” là sự thỏa thuận về đối tượng trao đổi, mua bán, hợp tác giữa các chủ thể (thực hiện giữa hai hay nhiều bên). Căn cứ vào các điều khoản mà các bên cam đoan.
 • Văn bản “Báo cáo kết quả kinh doanh” được sử dụng khi bắt đầu các hoạt động trong một năm.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty TNHH Điện tử Hà Nội chuyên phân phối bán buôn và bán lẻ các thiết bị điện tử, điện lạnh.

+ Địa chỉ: 1999 – Khu công nghiệp Sài Đồng – Gia Lâm – Hà Nội

+ Cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 10009 – Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Qua 20 năm xây dựng và phát triển công ty đã tạo được thương hiệu ở thị trường TP Hà Nội và TP Hải Phòng.

Hiện nay lĩnh vực hoạt động kinh doanh này đang cạnh tranh gay gắt với nhiều Trung tâm điện máy lớn trong cả nước. Ban lãnh đạo công ty mong muốn xây dựng văn bản chiến lược dài hạn đến năm 2030 để từ đó có định hướng và kế hoạch công tác hàng năm được đúng theo yêu cầu đặt ra.

Anh (Chị) hãy soạn thảo bản “Chiến lược kinh doanh”. (Các dữ liệu giả định cần phải đưa vào phù hợp đủ thông tin của văn bản).

Đề số 3:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

1. Trong mỗi cuộc họp, hội nghị bộ phận thư ký phải viết văn bản báo cáo các vấn đề đang diễn ra và phải đọc lại khi kết thúc.

 • Doanh nghiệp sẽ viết văn bản “Chiến lược kinh doanh” trong trường hợp có mong muốn định hướng phát triển doanh nghiệp trong một dự báo dài hạn.
 • Công văn là loại văn bản được sử dụng gửi từ cá nhân hoặc cơ quan cấp dưới lên cấp trên để xin các chủ trương, đề xuất ý kiến.
 • Tên loại văn bản khi ban hành đều phải ghi tên loại, trừ công văn.
 • Hợp đồng là văn bản được xác thực giữa các chủ thể (thực hiện giữa hai hay nhiều bên) được làm hay không làm một việc nào đó được pháp luật cho phép.
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là văn bản thể hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ bất động sản “Happy House” chuyên kinh doanh đất nền khu dân cư, khu đô thị cao cấp, nhà ở xây sẵn, chung cư, tòa nhà văn phòng.

Trụ sở của công ty đặt tại Hà Nội, sở hữu 3 công ty thành viên

Trong bản kế hoạch thì 6 tháng đầu năm doanh thu phải đạt 2500 tỷ đồng (VNĐ). Tuy nhiên đến cuối tháng 6 vẫn chưa đạt được 50% như dự báo kế hoạch đặt ra. Điều này làm ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư kinh doanh của công ty cũng như các chế độ lương, thưởng của nhân viên. Ban giám đốc công ty đang băn khoăn về vốn góp với các đối tác, không đủ tiền để tiếp tục đầu tư và sự giúp đỡ của ngân hàng.

 Anh (Chị) là trợ lý của Ban lãnh đạo được giao giám sát và báo cáo về tình hình tài chính cũng như các hạng mục đầu tư của công ty nên hiểu rất rõ tình hình doanh nghiệp đang gặp những rủi ro cần phải giải quyết.

Vì vậy Anh/Chị hãy soạn thảo văn bản ‘Giải pháp kinh doanh” để trình lên Ban giam đốc. Những giải pháp có trong văn bản sẽ là định hướng giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn cũng như những nguy cơ đang gặp phải. (Các dữ liệu giả định anh chị đưa vào cho hợp lý)

Đề số 4:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

1. Tờ trình là văn bản được sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên với mục đích được phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương.

2. Trong văn bản công văn, tên loại văn bản không được viết bằng chữ in hoa.

3. Dấu ngoặc kép được dùng để báo hiệu lời trích dẫn hoặc câu văn có tính chất liệt kê trong nội dung diễn đạt.

4. Công văn đôn đốc được gửi cho các cơ quan cấp trên nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động đã diễn ra chưa đạt đúng theo yêu cầu.

5. Biên bản là văn bản hành chính có chức năng ghi chép lại toàn bộ nội dung của buổi họp do bộ phận thư ký phụ trách (được đề nghị, biểu quyết của hội nghị).

6. Văn bản “Hợp đồng mua bán nhà ở” không cần thiết phải có sự xác nhận của văn phòng công chứng.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty thương mại và dịch vụ Hùng Thanh có nhiều chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm nội thất.

Các cửa hàng được mở tại các thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hải Dương, Ninh Bình. Theo kết quả báo cáo kinh doanh cuối năm vừa qua thì doanh thu đã giảm 30%. Khách hàng dường như không còn hài lòng với các mặt hàng như đồ gỗ có thiết kế tinh xảo và cầu kỳ – những sản phẩm này có mức giá cao. Theo tìm hiểu của phòng kinh doanh thì xu hướng khách hàng muốn tìm các thiết bị thông minh, hiện đại, nhìn đa dạng về màu sắc.

Trên thị trường hiện nay thì đã có những sản phẩm  của các công ty nước ngoài đang và giới thiệu các sản phẩm với mẫu mã tăng tính tối giản và tiện nghi, phù hợp với nhiều loại không gian.

Với những khó khăn mà công ty gặp phải cũng như sự cạnh tranh trên thị trường. Anh (Chị) là Trưởng phòng kinh doanh hãy viết văn bản “Dự án kinh doanh” với những đề xuất thay đổi các sản phẩm hiện nay và những ý tưởng mới có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo khác của công ty. (Thiết kế không gian xanh kèm với bán các sản phẩm)

Ban giám đốc công ty đề nghị anh (chị) hãy soạn thảo đúng hạn để công ty có định hướng phát triển trong thời gian tới. (Những nội dung bổ sung vào văn bản anh chị cung cấp hợp lý).

Đề số 5:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

1.Văn bản “Hợp đồng” chỉ bắt buộc ghi đầy đủ các thông tin của hai bên.

2. Trong văn bản “Báo cáo” phải thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động đã diễn ra và đề xuất những phương hướng trong thời gian tới.

3. Các loại văn bản thì địa danh, ngày tháng được trình bày phía trên dưới dòng Quốc hiệu và tiêu ngữ.

4. Quyết định là văn bản được cấp trên hoặc giám đốc cơ quan, tổ chức ban hành về bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, giao nhiệm vụ tới cấp dưới và cá nhân liên quan.

5. Dự án kinh doanh là một trong những văn bản có định hướng đổi mới, sáng tạo và cần thay đổi để phát triển doanh nghiệp.

6. Giải pháp kinh tế là văn bản thể hiện những định hướng cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty thương mại và dịch vụ Trung Thành  chuyên bán các loại xe máy và ô tô nhập khẩu nguyên chiếc. Thị trường kinh doanh là các tỉnh như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình.

Trong năm vừa qua tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn do nhiều công ty mới thành lập cạnh tranh về giá. Bên cạnh đó hãng ô tô thương hiệu Vinfast được sản xuất trong nước nên giá thành là yếu tố thu hút khách hàng.

Theo như số liệu Phòng kế toán báo cáo thì doanh thu trong 12 tháng đã giảm mạnh 40% so với năm trước.

Để đánh giá được tình hình kinh doanh như doanh thu, giá nhập, giá bán, nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng tác động đến doanh nghiệp trong năm vừa qua. Từ đó công ty có định hướng phát triển và thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh.

Anh (Chị) hãy soạn thảo văn bản “Báo cáo kết quả kinh doanh” để cuộc họp tổng kết cuối năm ban lãnh đạo công ty nắm rõ tình hình hiện nay của công ty.

Những số  liệu như: Nguồn vốn, các đối tác kinh doanh, những số liệu về tình hình nhập và bán, giá mua và giá bán, doannh thu, tình hình thanh toán thì được bổ sung hợp lý theo tình huống

Cần phải chú ý số liệu báo cáo cụ thể và phương hướng trong thời gian tới định lượng theo số liệu hoặc tỷ lệ phần trăm.

Đề số 6:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

 1. Câu nghi vấn được sử dụng trong văn bản hành chính công vụ.
 2. Hợp đồng liên kết kinh tế là văn bản thể hiện sự thỏa thuận về việc phối hợp sản xuất kinh doanh.
 3. Không được viết tắt trong văn bản hành chính công vụ trừ ký hiệu số văn bản hay quyết định của loại văn bản.
 4. Quốc hiệu được trình bày ở vị trí trên cùng, chiếm ½ trang giấy bên phải.
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là văn bản thể hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định.
 6. Báo cáo là văn bản dùng để trình lãnh đạo đề án công tác.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty bất động sản Minh Anh có nhu cầu mua  30 chiếc máy tính xách tay (laptop) của hãng Dell. Sau khi đã tham khảo nhiều nơi bán máy tính công ty Minh Anh đã  đồng ý mua của công ty TNHH Công nghệ Anh Vinh và thống nhất những nội dung sau:

30 chiếc máy tính xách tay (laptop)

Thông số kỹ thuật:

 Tên hãng: Dell, CPU Intel Core i7-8550U (1.8GHz up to 4.0Ghz) 

Màn hình 17 inch

Xuất sứ: Malaysia

Giá: 15,595,000 đồng (VNĐ) bao gồm cá VAT

Anh (Chị) hãy soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa giúp hai công ty trên.

Những thông tin của hai bên:

Về phía Công ty bất động sản Minh Anh người ký hợp đồng là Giám đốc NGUYỄN HOÀNG THIÊN. Địa chỉ: Số 9688 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội. Điện thoại: 0488991234

Về phía công ty TNHH Công nghệ Anh Vinh người đại diện là Giám đốc TRẦN BÌNH MINH.

Địa chỉ: Số 9955 Tạ Quang Bửu – Bách Khoa – Hà Nội. Điện thoại: 01166771235

Các nội dung cần đưa vào đầy đủ: Tài khoản, chi nhánh ngân hàng, Email.

Các điều khoản: Đối tượng (Tên hàng, Số lượng), Giá trị, Phương thức thanh toán, Thời gian và địa điểm giao hàng, Trách nhiệm của các bên, Bảo hành…

 (Những thông tin được phép bổ sung để  đầy đủ của bản hợp đồng).

Đề số 7:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

 1. Nơi nhận là thành phần được trình bày ở ngay dưới Quốc hiệu và tiêu ngữ
 2. Văn bản “Tờ trình” dùng để trình bày kết quả các công việc của cơ quan, tổ chức và cá nhân đã hoàn thành.
 3. Dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản hành chính công vụ.
 4. Hợp đồng thương mại là văn bản chứa các quy phạm pháp luật và quyết định pháp lý.
 5. Đơn là văn bản dùng để đệ trình những yêu cầu đề nghị từ cấp dưới gửi lên cấp trên với mong muốn được giải quyết những yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức nào đó.
 6. Văn bản “Giải pháp kinh doanh” được soạn thảo khi diễn ra các sự kiện, hội nghị của doanh nghiệp tổ chức.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty bánh kẹo Minh Châu có nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên Ban giám đốc công ty mong muốn phát triển thêm nhiều chuỗi cửa hàng tại TP Hải Phòng. Việc mở cửa hàng tại thời điểm này là phù hợp vì bộ phận kinh doanh đã khảo sát thị trường và xây dựng xong chiến lược kinh doanh của công ty.

Công việc đầu tiên là phải hoàn thành ký các hợp đồng thuê nhà để bán hàng. Dự kiến thời gian sửa chữa phải 10 ngày. Đại diện công ty ông Nguyễn Xuân Minh – Giám đốc đã làm việc với bà Lê Thu Thủy (chủ căn nhà tại 2688 Trần Phú – Hải Phòng). Hai bên đã trao đổi với giá thuê là 35,000,000/tháng. Anh (Chị) Hãy soạn thảo một bản hợp đồng thuê nhà giúp hai bên cho thuê và bên thuê ký kết thành công.

Những thông tin về công ty:

Trụ sở chính: 2828 Thanh Xuân – Hà Nội

Người đại diện là giám đốc Nguyễn Xuân Minh

Thông tin về chủ  hộ chô thuê

Bà Lê Thu Thủy, Năm sinh 1978.

Địa chỉ 2688 Trần Phú – Hải Phòng

Số căn cước công dân: 012688991010

Địa chỉ thường trú: 188 Phố Cát Dài – đường Tô Hiệu – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng

(Lưu ý trong hợp đồng ghi rõ mục đích sử dụng, thời hạn thuê, giá thuê và phương thức thanh toán. Để hợp đồng được chặt chẽ giữa các bên cùng cam kết các điều khoản để cùng nhau thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của các bên).

Đề số 8:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

 1. Đối tượng của hợp đồng lao động là công việc mang tính chất thời vụ, ngắn hạn phải thực hiện theo thỏa thuận.
 2. Văn bản tờ trình dùng do cấp dưới trình lên cấp trên nhằm yêu cầu một hoạt động nào đó trong cơ quan.
 3. Văn bản được viết đúng thì trước tiên phải thực hiện theo thể thức và hình thức.
 4. Hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ cần ghi tên hàng hóa, số lượng và thành tiền.
 5. Văn bản báo cáo được soạn thảo để trình bày về các hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp với mục đích đánh giá và đưa ra được những phương hướng phát triển trong thời gian tiếp theo.
 6. Quyết định là văn bản để ghi nhận sự kiện của hội nghị, hội thảo, tổng kết hoạt động của cơ quan, tổ chức.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty du lịch HANOITRAVEL – cung cấp các dịch vụ tham quan, du lịch trong nước và quốc tế, với các mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Năng, Nha Trang. Ngoài ra công ty có đại diện văn phòng tại Mỹ và Singapore. Để có sự tăng trưởng mạnh trong kinh doanh, HaNoiTravel đã không ngừng phát triển hệ thống giao dịch rộng khắp Việt  Nam. Với tầm nhìn đến năm 2025 sẽ trở thành công ty lữ hành đa quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Các sản phẩm tour đa dạng và thiết lập được hệ thống đối tác chiến lược với hai quốc gia trên thế giới, . Hiện nay công ty đang tiên phong trong ứng dụng công nghệ và mong muốn trở thành thương hiệu lữ hành hàng đầu tại Việt Nam. Theo báo cáo từ bộ phận tài chính ghi nhận doanh thu đến tháng 12 là 280 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2021, HaNoitravel đặt mục tiêu tái cấu trúc toàn bộ công ty. Bên cạnh đó, ưu tiên hàng đồng là duy trì đội ngũ nhân dự và phục hồi từng mảng kinh doanh nhanh nhất.

Anh (chị) là Trưởng phòng kinh doanh của công ty hãy soạn thảo báo cáo tổng kết các hoạt động với những số liệu cụ thể để từ đó trình được phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo. (Những nội dung bổ sung vào văn bản anh chị cung cấp hợp lý).

Đề số 9:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

 1. Câu cảm thán được sử dụng trong văn bản công văn thăm hỏi.
 2. Hợp đồng thương mại là văn bản chứa các thỏa thuận giữa bên cho thuê nhà và bên thuê nhà.
 3. Đối tượng của hợp đồng mua bán là bất cứ tài sản gì thuộc sử hữu của bên bán.
 4. Chiến lược kinh doanh là văn bản được soạn thảo khi kết quả kinh doanh hoàn thành đúng tiến độ công việc.
 5. Văn bản quản lý kinh doanh đòi hỏi câu văn rõ ràng, ngôn ngữ trang trọng.
 6. Biên bản là mẫu văn bản phải được viết trong các hội nghị, hội thảo, buổi họp của các cơ quan và tổ chức do thư ký ghi chép diễn biến cụ thể những nội dung trao đổi của những người tham gia.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty may mặc Hà Anh – là một trong những thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm về thời trang công sở: áo khoác nam, quần âu, áo sơ mi nam.

Khởi đồng công ty chỉ có một xưởng nhỏ chuyên may áo sơ mi, qua 10 năm xây dựng và phát triển, công ty đã trở thành doanh nghiệp có thương hiệu trên thị trường may mặc thời trang tại Việt Nam. Đến nay, công ty đã có gần 100 cửa hàng và đại lý phân bổ trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam với quy chuẩn thống nhất về hình ảnh và nhận diện.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2021, công ty có vốn điều lệ hơn 500 tỷ đồng, 6.000 lao động; tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1 đạt gần 500 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫu bối cảnh chung có nhiều thách thức trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp tại nhiều quốc gia nên công ty không thể mở rộng ra thị trường nước ngoài. Ban giám đốc công ty đã bắt kịp xu thế và đưa vào sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. Ban giám đốc công ty đề nghị Phòng Marketing phải soạn thảo dự án phát triển sản phẩm mới để phát triển tại thị trường trong nước.

Anh (chị) là Trưởng phòng Marketing phải viết dự án để phát triển sản phẩm mới để trình lên lãnh đạo công ty trong thời gian nhanh nhất.

Những thông tin về sản phẩm mới có thể là áo phông, áo len. Các sản phẩm cần đơn giản về màu sắc, chất liệu vải, tính an toàn cho da và sức khỏe. Sản phẩm đa dạng và phù hợp mọi lứa tuổi. Cần chú ý bổ sung thêm thông tin phù hợp với tình huống

Đề số 10:

I/ Anh/Chị hãy đưa ra những khẳng định sau đây đúng hay sai. Đưa ra ví dụ cụ thể khi sử dụng các loại văn bản đó

1. Văn bản báo cáo được soạn thảo giúp cấp dưới trình lên cấp trên kế hoạch hoạt động của cá nhân, đề án công tác.

2. Đối với văn bản công văn thì  không sử dụng tên loại văn bản.

3. Trường hợp doanh nghiệp phải viết ngay “Giải pháp kinh doanh” đối với tình huống gặp các rủi ro trong quá trình hoạt động quản lý và điều hành, không đạt được đúng kế hoạch đề ra.

4. Quyết định là văn bản được cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới để thực hiện.

5. Chiến lược kinh doanh được soạn thảo nhằm mục đích định hướng theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp cần xác định các chiến lược ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.

6. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói mà không cần cơ quan có thẩm quyền công chứng và xác nhận.

II/   Tình huống lựa chọn văn bản cần soạn thảo

Công ty bánh kẹo Hoa Mai là thương hiệu đã được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Trong những năm vừa qua công ty đã đạt được doanh thu vượt với kế hoạch đề ra.

Các sản phẩm hiện nay: Bánh kem xốp, Bánh ca cao, Bánh tảo biển, bánh qui sữa

Với slogan “tinh hoa bánh kẹo Việt” đã được nhiều người biết đến. Công ty cũng đẩy mạnh truyền thông và quảng bá thương hiệu trong 10 năm qua. Tuy nhiên Ban giám đốc mong muốn trong 5 năm nữa thì phải phát triển nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Ban giám đốc đề nghị Phòng kinh doanh xây dựng bản chiến lược giúp công ty có được tầm nhìn để điều hành các hoạt động trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Các thông tin về địa chỉ công ty, vốn sử dụng, nhân lực, phòng ban các anh/chị bổ sung vào văn bản cho hợp lý.

Văn bản chiến lược cần thiết phải đưa ra được chiến lược cụ thể và ưu tiên nhóm cần thiết và nhóm bổ sung. Các sản phẩm của công ty có thể thêm mới, đội ngũ nhân lực và phương thức quản lý cũng như dự báo doanh số cần định lượng rõ ràng.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

13 Bình Luận “Tiếng Việt & soạn thảo văn bản quản lý DN – trắc nghiệm EG49 – EHOU”

 1. Nguyễn Lan

  Giai đoạn nào là giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ viết văn bản?
  (Đ) Giai đoạn chuẩn bị

 2. Nguyễn Lan

  Văn bản hành chính chia thành các loại chính nào?
  (Đ) Văn bản hành chính cá biệt, văn bản hành chính thông thường.

 3. Nguyễn Lan

  Tài liệu lưu trữ có chức năng quan trọng gì?
  (Đ) Ý nghĩa lịch sử và là nguồn tài liệu để làm các căn cứ sử dụng trong thực tiễn.

 4. Nguyễn Lan

  Khi xác định giá trị tài liệu lưu trữ cần dựa vào ba nguyên tắc cơ bản nào?
  (Đ) Nguyên tắc lịch lịch sử, nguyên tắc chính trị, nguyên tắc đồng bộ, toàn diện

 5. Nguyễn Lan

  Trong các thành phần của văn bản, Quốc hiệu được trình bày ở đâu?
  (Đ) Ở trên cùng, trang đầu của văn bản và hơi lệch về bên phải

 6. Nguyễn Lan

  Khi soạn thảo văn bản, trước tiên người soạn thảo phải làm gì?
  (Đ) Phải thực hiện theo thể thức và kiểu loại văn bản

 7. Nguyễn Lan

  Nhận định nào về kỹ thuật và nội dung trình bày văn bản là sai ?
  (Đ) Được viết tắt và sử dụng ngôn ngữ địa phương.

 8. Nguyễn Lan

  Văn bản có tính mục đích thể hiện điều gì?
  (Đ) Cụ thể hóa các văn bản của cấp trên và giải quyết những vấn đề cụ thể một cách sáng tạo và kịp thời.

 9. Nguyễn Lan

  Vai trò của văn bản là gì?
  (Đ) Văn bản là thước đo sự phát triển của xã hội và phương tiện để điều chỉnh các quan hệ đó.

 10. Nguyễn Lan

  Văn bản cần phải phản ánh được những vấn đề cơ bản nào sau đây?
  (Đ) Tính mục đích, tính quy phạm, tính khoa học và tính khả thi.

 11. Nguyễn Lan

  Tài liệu lưu trữ phổ biến nhất là tài liệu lưu trữ nào?
  (Đ) Tài liệu quản lý hành chính

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!