điều kiện trồng cấy nhân tạo các loài động vật

Trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã

Theo quy định tại Khoản 20 Điều 3 Nghị định 06/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/03/2019) về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì. Trồng cấy nhân tạo các loài …

Trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã Read More »