tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là Loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. …

Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Read More »