thi công dự án bảo quản di tích

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, thi công dự án bảo quản di tích

Nội dung dự án thi công dự án bảo quản di tích được quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. – …

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án, thi công dự án bảo quản di tích Read More »