sản xuất lắp ráp ô tô

Điều Kiện Kinh Doanh Sản Xuất Lắp Ráp Nhập Khẩu Xe Ô Tô

Sản xuất lắp ráp ô tô là quá trình tạo ra sản phẩm ô tô hoàn chỉnh, ô tô sát xi có buồng lái, ô tô sát xi không có buồng lái (khung gầm có gắn động cơ) từ các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận, tổng thành, hệ thống; – Điều 7 Nghị …

Điều Kiện Kinh Doanh Sản Xuất Lắp Ráp Nhập Khẩu Xe Ô Tô Read More »