pháp luật

Pháp luật là gì?

Pháp luật (PL) là Hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành. Hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Phục vụ và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Bản chất của pháp luật.

Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung. Do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực. Được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống tòa án, trong đó, quan tòa sẽ nghe tranh tụng từ các bên và áp dụng các quy định để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý. Cách thức mà luật pháp được thực thi được biết đến như là hệ thống pháp lý. Thông thường phát triển trên cơ sở tập quán tại mỗi quốc gia.

Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành PL. Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thực thi PL. Trước khi được cho phép có các hành vi nhân danh PL. Chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm. Hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

Những người hành nghề pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức pháp lý. Trước khi được phép biện hộ cho các bên tại tòa án,

NGHỊ ĐỊNH 96/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dưới đây là nội dung tóm tắt Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy …

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Read More »

thuế giá trị gia tăng (gtgt) là gì và những điều cần biết

Quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng

1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là gì ? Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của; hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm; mà không …

Quy định cần biết về thuế giá trị gia tăng Read More »

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1. Thông tin về Thông tư số 219/2013/TT-BTC …

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Read More »

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Năm 2019 đã có dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi, tuy nhiên Luật doanh nghiệp chưa được thông qua. Vì thế trong năm 2019, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 vẫn tiếp tục còn hiệu lực và được áp dụng về các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập doanh nghiệp, …

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Read More »

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là hình thức luật chủ yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam Hệ thống pháp luật Việt Nam là tổng thể các QPPL, các nguyên tắc, định hướng và mục đích của pháp luật có mối liên hệ mật thiết và thống nhất …

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước Việt Nam Read More »

danh sách các phòng đăng ký kinh doanh ở các tỉnh

Danh sách phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh và thành phố

Sở kế hoạch đầu tư là gì? chức năng của sở kế hoạch đầu tư là gì? Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc sở? Sở Kế hoạch và Đầu tư (phòng đăng ký kinh doanh) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư …

Danh sách phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh và thành phố Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!