phân loại trang thiết bị y tế

Điều Kiện Hoạt Động Của Cơ Sở Phân Loại Trang Thiết Bị Y Tế

Trang thiết bị y tế loại A là trang thiết bị y tế có nguy cơ và rủi ro thấp và loại B,C,D có mức nguy cơ và rủi ro cao hơn. Các sản phẩm thiết bị y tế cần được phân biệt rõ ràng với mỹ phẩm, dược phẩm tránh trường hợp phân loại …

Điều Kiện Hoạt Động Của Cơ Sở Phân Loại Trang Thiết Bị Y Tế Read More »