nhượng quyền thương mại

Điều kiện với bên nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ – Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP – Điều 8, Điều 9 Nghị định 08/2018/NĐ-CP Điều kiện đối với Bên nhượng quyền …

Điều kiện với bên nhượng quyền thương mại Read More »