người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kinh Doanh Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công lao động của doanh nghiệp nước ngoài. Đây là một ngành nghề kinh …

Kinh Doanh Dịch Vụ Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Read More »