NGHỊ ĐỊNH 96/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dưới đây là nội dung tóm tắt Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy …

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Read More »