mua bán du vật cổ vật

Mua Bán Di Vật Cổ Vật Bảo Vật Quốc Gia

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là mua bán di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học. Cổ vật là hiện …

Mua Bán Di Vật Cổ Vật Bảo Vật Quốc Gia Read More »