Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 2010 Số 46/2010/QH12

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12 – Đang áp dụng năm 2022

Luật ngân hàng nhà nước Việt nam 2010 số hiệu 46/2010/QH12 được quốc hội ban hành ngày 16/06/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Luật này ra thay thế cho 2 luật cũ là: Luật Ngân hàng Nhà nước 1997, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003. Số hiệu: 46/2010/QH12 Loại văn …

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12 – Đang áp dụng năm 2022 Read More »