kinh doanh ngành nghề xố số

Điều Kiện Kinh Doanh Ngành Nghề Xổ Số

Đại lý xổ số là tổ chức, cá nhân thực hiện ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh xổ số để thực hiện tiêu thụ vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Căn cứ theo Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số và thông tư 75/2013/TT-BTC, điều kiện làm đại lý …

Điều Kiện Kinh Doanh Ngành Nghề Xổ Số Read More »