kinh doanh vận tải đường thủy

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Thủy

Kinh doanh vận tải đường thủy nội địa là hoạt động của đơn vị kinh doanh sử dụng phương tiện thủy nội địa để vận tải hành khách, hàng hóa có thu cước phí vận tải. – Điều 6 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 128/2018/NĐ-CP) …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Thủy Read More »