kinh doanh vận tải đường ống

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải đường Ống

Kinh doanh vận tải đường ống là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải đường Ống Read More »