kinh doanh vận tải đường bộ

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ

Kinh doanh vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận chuyển người, hàng hóa trên đường bộ. – Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ năm 2008; – Điều 13 Nghị định 86/2014/NĐ-CP. Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1. …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ Read More »