kinh doanh thực vật rừng

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác

Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phải bảo đảm truy xuất nguồn …

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác Read More »