kinh doanh thực phẩm

kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành

Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm. – Luật An toàn thực phẩm năm 2010; – Nghị định số 38/2012/NĐ-CP; – Nghị định số 77/2016/NĐ-CP. – Nghị định số 08/2018/NĐ-CP …

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Read More »

kinh doanh thực phẩm

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm. Để kinh doanh thực phẩm, thương nhân cần đáp ứng các điều kiện trong đó có điều kiện an toàn thực phẩm. – …

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!