kinh doanh thức ăn thủy sản

Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống (hoặc bổ sung vào môi trường nuôi đối với thức ăn thủy sản) ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm thức ăn dinh dưỡng và  các loại thức ăn chức năng. Tuy …

Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi Read More »