kinh doanh khai thác khoáng sản

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản

Kinh doanh khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phânloại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. – Điều 53 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 – Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP I. Tổ chức, cá nhân được cấp …

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản Read More »