kinh doanh hoạt động thể thao

Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao chuyên nghiệp

Kinh doanh hoạt động thể thao là việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao để cung cấp một, một số hoặc tất cả dịch vụ hướng dẫn tập luyện, tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể thao nhằm mục đích sinh lợi. – Điều 50 Luật Thể dục, thể thao …

Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao chuyên nghiệp Read More »