kinh doanh đường sắt đô thị

Điều kiện đối với kinh doanh đường sắt đô thị

Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị là đơn vị trực tiếp kinh doanh, khai thác các tuyến đường sắt đô thị, sau đây gọi tắt là doanh nghiệp. – Điều 22 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 Điều kiện đối với kinh doanh đường sắt đô thị 1. Hệ thống đường sắt đô …

Điều kiện đối với kinh doanh đường sắt đô thị Read More »