kinh doanh đóng mới tàu cá

Kinh doanh đóng mới tàu cá

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh đóng mới tàu cá thì Tổ chức, cá nhân hành nghề đóng mới, cải hoán tàu cá đối với loại tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (trừ cơ sở đóng tàu thuộc ngành công nghiệp hoặc quốc phòng) phải có …

Kinh doanh đóng mới tàu cá Read More »