kinh doanh dịch vụ thiết bị tàu bay

Kinh doanh dịch vụ thiết bị tàu bay tại Việt Nam

Kinh doanh dịch vụ thiết bị tàu bay là hoạt động khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp cảng hàng không nhằm mục đích sinh lợi. – Điều 21, 22 Nghị định số …

Kinh doanh dịch vụ thiết bị tàu bay tại Việt Nam Read More »