kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Kinh doanh dịch vụ sửa chữa tàu biển là hoạt động sửa chữa phục hồi tàu biển trên triền đà, ụ tàu hoặc mặt bằng sửa chữa sau khi tàu được đưa lên khỏi mặt nước. – Điều  5, 6, 8, 9 Nghị định 111/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 6 Nghị định …

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển Read More »