điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo. – Luật Quảng cáo 2012 – Nghị định số 181/2013/NĐ-CP Điều kiện đối với …

Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng Read More »