kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. – Điều …

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường Read More »