kinh doanh dịch vụ lưu trú

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú

Kinh doanh dịch vụ lưu trú được hiểu là kinh doanh các cơ sở lưu trú theo quy định của Luật du lịch và các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Lưu Trú Read More »