kinh doanh dịch vụ lữ hành

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành

Kinh doanh dịch vụ lữ hành (Tour operators bussiness) là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hay từng phần, quảng cáo và bán các chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung gian hoặc văn phòng đại diện tổ …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành Read More »