kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

Kinh Doanh Dịch Vụ Lai Dắt Tàu Biển

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển là dịch vụ lai, kéo, đẩy hoặc túc trực bên cạnh tàu biển, các phương tiện nổi khác trên biển và trong vùng nước cảng biển bằng tàu lai. – Điều 13,14,15 Nghị định số 160/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, 7 Điều 3 Nghị …

Kinh Doanh Dịch Vụ Lai Dắt Tàu Biển Read More »