kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước

Kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước

Giấy phép kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. – Điều 15, …

Kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước Read More »