kinh doanh dịch vụ đào tạo nhân viên hàng không

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Kinh doanh dịch vụ đào tạo nhân viên hàng không là những người hoạt động liên quan trực tiếp đến bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không, khai thác tàu bay, vận chuyển hàng không, hoạt động bay, có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp do Bộ Giao thông vận …

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Read More »