kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Đảm Hoạt Động Bay

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ thông báo tin tức hàng …

Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Đảm Hoạt Động Bay Read More »