kinh doanh chế phẩm sinh học

kinh doanh chế phẩm sinh học

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Kinh doanh chế phẩm sinh học phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học; nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học; làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, tính an toàn đối với sức khỏe con người, sinh vật; …

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải Read More »

kinh doanh chế phẩm sinh học

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi là sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản) là sản phẩm để điều chỉnh tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường theo …

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản Read More »

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!