kinh doanh bản ghi âm

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình là bản định hình các âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình sự tái hiện lại các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với tác phẩm điện ảnh hoặc tác …

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Read More »