kiểm định trang thiết bị y tế

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Trang Thiết Bị Y Tế

Trang thiết bị y tế thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế công bố phải kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng (trừ trường hợp quy định tại Điều 51 Nghị định này), định kỳ, sau sửa chữa lớn. Việc kiểm định trang thiết …

Kinh Doanh Dịch Vụ Kiểm Định Trang Thiết Bị Y Tế Read More »