kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Điều Kiện Đối Với Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là việc đánh giá và công nhận các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm …

Điều Kiện Đối Với Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục Nghề Nghiệp Read More »