khảo nghiệm thuốc thú y

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Khảo nghiệm thuốc thú y là việc kiểm tra, xác định các đặc tính, hiệu lực, độ an toàn của thuốc thú y trên động vật tại cơ sở khảo nghiệm. – Điều 88 Luật Thú y – Điều 20 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP – Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP Điều kiện đối với cơ sở …

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y Read More »