khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Việc khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện đối với tất cả thuốc bảo vệ thực vật trước khi đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam; đối với thuốc bảo vệ thực vật sinh học được xét giảm yêu cầu. – Điều …

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Read More »