hoạt động phát điện

Hoạt động phát điện, truyền tải, tư vấn chuyên ngành điện lực

Hoạt động phát điện là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành …

Hoạt động phát điện, truyền tải, tư vấn chuyên ngành điện lực Read More »