hoạt động ngoại hối

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

Định nghĩa tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Điều 4,5, …

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng Read More »