hoạt động in đúc tiền

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động In Đúc Tiền

Hoạt động in, đúc tiền được thực hiện tại các cơ sở in, đúc tiền – đây là tổ chức có hoạt động in, đúc tiền trong và ngoài nước thực hiện việc thiết kế, chế bản và in, đúc tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước. – Khoản 2 Điều 18 Luật …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động In Đúc Tiền Read More »