hoạt động của trường chuyên biệt

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Trường Chuyên Biệt

Hoạt động của trường chuyên biệt (TCB) là trường dành riêng cho trẻ khuyết tật (TKT). Trẻ bị các bệnh liên quan đến hoạt động não bộ: chậm phát triển trí tuệ, bại não, down, tự kỷ, tăng động giảm trí nhớ (gọi tắt là bệnh não)… – Điều 53, 55, 57, 60, 62, 67, …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Trường Chuyên Biệt Read More »