hành nghề giám định tư pháp

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Hành nghề giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải …

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng Read More »