dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất …

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất Read More »