dịch vụ trung gian thanh toán

Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian; Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ví điện tử. – Khoản …

Cung Ứng Dịch Vụ Trung Gian Thanh Toán Read More »