dịch vụ mua bán nợ

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Mua Bán Nợ

Dịch vụ mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Mua Bán Nợ Read More »