dịch vụ khám chữa bệnh

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh

Dịch vụ khám chữa bệnh là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để chẩn đoán và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp đã được công nhận. – Điều 18, 19 Luật …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Read More »