Kinh doanh dịch vụ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa

Dịch vụ đào tạo người lái thủy nội địa là những công việc: đào tạo mới; bổ túc nâng hạng bằng; thi, kiểm tra (sau đây gọi chung là thi); cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, chứng chỉ lái phương tiện thuỷ nội địa. Điều 5, 6, 7, 8, 9 Nghị định …

Kinh doanh dịch vụ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa Xem chi tiết »