dịch vụ đào tạo người lái thủy nội địa

Kinh doanh dịch vụ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa

Dịch vụ đào tạo người lái thủy nội địa là những công việc: đào tạo mới; bổ túc nâng hạng bằng; thi, kiểm tra (sau đây gọi chung là thi); cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, chứng chỉ lái phương tiện thuỷ nội địa. Điều 5, 6, 7, 8, 9 Nghị định …

Kinh doanh dịch vụ đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa Read More »